Info

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer.

Det er et krav, at den private pasningsordning skal arbejde med læring, der indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene i dagtilbudsloven. Det indebærer blandt andet, at læringsforståelsen i den private pasningsordning skal bygge på et bredt læringsbegreb. Det er også et krav, at den private pasningsordning er tilrettelagt, så børn i ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.

Derfor skal den private passer, i dette skema, blandt andet beskrive, hvordan vedkommende vil arbejde med læring og læringsmiljøer samt udvikling af børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed og integration i det danske samfund.

Du vil modtage en kopi af redegørelsen i din digitale postkasse (e-Boks), som du skal gemme. Den pædagogiske redegørelse skal vedlægges alle pasningsaftaler som bilag.

Info om persondata

Behandling af dine oplysninger
Gladsaxe Kommune registrerer oplysningerne, som du indtaster i løsningen, med det formål at behandle din ansøgning. Det er frivilligt at afgive oplysningerne, men hvis du ikke indsender de nødvendige oplysninger, kan en konsekvens være, at Gladsaxe Kommune ikke har mulighed for at behandle din henvendelse.

Ved brug af blanketten opbevares dine oplysninger midlertidigt hos Dafolo A/S, der er databehandler for kommunen.

Du kan læse mere om kommunens behandling af dine oplysninger på gladsaxe.dk/behandling-af-dine-oplysninger