Info

Trafikselskabet Movia skal yde handicapkørsel fra dør til dør til svært bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte busser og tog. Movia Flextrafik omfatter kun kørsel til fritidsformål, f.eks. besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Info om persondata

Behandling af dine oplysninger
Gladsaxe Kommune registrerer oplysningerne, som du indtaster i løsningen, med det formål at behandle din ansøgning. Det er frivilligt at afgive oplysningerne, men hvis du ikke indsender de nødvendige oplysninger, kan en konsekvens være, at Gladsaxe Kommune ikke har mulighed for at behandle din henvendelse.

Ved brug af blanketten opbevares dine oplysninger midlertidigt hos Dafolo A/S, der er databehandler for kommunen.

Du kan læse mere om kommunens behandling af dine oplysninger på gladsaxe.dk/behandling-af-dine-oplysninger