Info

Når du indsender denne blanket bekræfter du samtidig, at du accepterer de til enhver tid gældende vilkår, takster og ordensreglementer, samt er bekendt med Kystdirektoratets Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Se venligst odsherredhavne.dk.