Info

Her kan du anmelde midlertidige aktiviteter til Vejen Kommune.

Iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23 juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, skal aktiviteter nævnt i § 2, stk. 1 pkt. 1 – 4 anmeldes senest 14 dage før arbejdets påbegyndelse.

Info om persondata

Oplysning om behandling af personoplysninger

Når Vejen Kommune behandler din sag, bruger og opbevarer vi nødvendige oplysninger om dig.
Formålet med behandlingerne af personoplysningerne er at behandle din anmeldelse om midlertidige aktiviteter. Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe behandler vi dem

Vi videregiver kun dine oplysninger til andre dele af kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag.
Når vi indhenter personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. I visse tilfælde skal vi aflevere oplysningerne til arkiv efter Arkivloven.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Vejen Kommunes behandling af dine oplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder og om behandling af personoplysninger i Vejen Kommune på vores hjemmeside

Hvem kan du kontakte?

Den dataansvarlige:
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Tlf.: 7996 5000
Databeskyttelsesrådgiveren:
E-mail: dpo@vejen.dk