Info

Er du kommet til skade eller har oplevet materiel skade på grund af huller eller sne på vej, sti, plads eller fortov, skal du indsende en skadeanmeldelse til Teknik og Miljø. Vi vil også gerne have billeder fra uheldsstedet. Billederne skal vise uheldsstedet tæt på og på afstand.

Herning Kommune har en ansvarsforsikring, som dækker din skade, hvis det bliver vurderet, at vi har begået en fejl eller forsømmelse i forbindelse med dit uheld.

Vi undersøger forholdene omkring uheldet, og vi sender din anmeldelse til vores forsikringsselskab, Gjensidige. Du vil modtage din afgørelse direkte fra Gjensidige.

Har du selv en forsikring?
Hvis du selv har en forsikring der dækker din skade, bør du også anmelde den til dit eget forsikringsselskab. Herefter vil de 2 forsikringsselskaber behandle din skade indbyrdes.

Info om persondata

NB: De oplysninger, du indtaster i formularen, kan være både personhenførbare (fx navn, mail eller adresse) og personfølsomme (fx CPR-nummer).
Oplysningerne bliver brugt til opgaveløsning og vil blive opbevaret lovmæssigt korrekt.
Ved at trykke på 'Næste' accepterer du brugen af dine data.