Info

Ansøgningen udfyldes af en professionel voksen i barnets netværk. Det kan være en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver og lignende.

Vær opmærksom på at du ved at indsende denne ansøgning vil blive noteret som barnets kontaktperson, og at du af flere omgange kan blive kontaktet af en fritidspasmedarbejder vedrørende spørgsmål og opfølgning på barnet.

Da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger er det vigtigt at de relevante informationer uploades via ansøgningen og ikke andet steds.

Tavshedspligt og samtykke
Pædagoger, lærere og andre offentlige ansatte har tavshedspligt. Den gælder ifølge straffelovens §152, stk. 1, for ”den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv”.

Du skal forholde dig fagligt og sagligt i din ansøgning om fritidspas. Der skal altid foreligge et samtykke fra forældre eller værge til barnet. Du vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at bekræfte, at du har modtaget samtykke mundtligt, eller at vi vil modtage et samtykke fra forældrene via digital fremsendelse.

Det er dit ansvar som kontaktpersoner og ansøger, at forældrene har forstået, hvad der gives samtykke til. Der vil være en udførlig beskrivelse af samtykkets omfang i ansøgningsskemaet.

Info om persondata

NB: De oplysninger, du indtaster i formularen, kan være både personhenførbare (fx navn, mail eller adresse) og personfølsomme (fx CPR-nummer).
Oplysningerne bliver brugt til opgaveløsning og vil blive opbevaret lovmæssigt korrekt.
Ved at trykke på 'Næste' accepterer du brugen af dine data.