Info

Du er nu på vej til at anmelde et erhvervsmæssigt hundehold.
Men det er vigtigt, at du også er opmærksom på de andre tilladelser, du måske skal søge:

Landzonetilladelse
Du skal også søge en landzonetilladelse. En landzonetilladelse skal søges hos ”Afdeling for Byggeri og Ejendomsdata” i Herning Kommune. Der skal indsendes en ansøgning via https://www.bygogmiljoe.dk/ (Brug: ”planmæssig forespørgsel”)

Byggetilladelse - ved nyt byggeri
Hvis der skal bygges nye bygninger eller der skal ændres i eksisterende bygninger, så skal der søges en byggetilladelse via https://www.bygogmiljoe.dk/

Andet:
I nogle tilfælde skal der også søges om tilladelse ved Fødevarestyrelsen
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hundeopdr%C3%A6t-og--salg,-hundepension-og--internat.aspx

Info om persondata

NB: De oplysninger, du indtaster i formularen, kan være både personhenførbare (fx navn, mail eller adresse) og personfølsomme (fx CPR-nummer).
Oplysningerne bliver brugt til opgaveløsning og vil blive opbevaret lovmæssigt korrekt.
Ved at trykke på 'Næste' accepterer du brugen af dine data.