Info

I denne løsning kan du give fuldmagt til at afhente et børnepas i Hjørring Kommune på vegne af den eller dem der har forældremyndighed over barnet.

Vær opmærksom på, at du kun kan anvende denne løsning hvis du har forældremyndighed over barnet.


Du behøver ikke medbringe fuldmagten ved fremmøde, da vi har den elektronisk hos os. Dog skal fuldmagtshaver huske legitimation.

Info om persondata

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.